Turkish English Arabic قائمة سريعة
محتوى البحث
المبسط فعلا Turkish Industry and Technology Ministry
DOĞAKA | وكالة تنمية شرق المتوسط | www.dogaka.gov.tr
  تخطيط
22 Mart 2014 Cumartesi TR63 Regional Plan 2014-2023 (Draft)
Ülkemizdeki planlı kalkınma uygulamalarında yeni bir dönüm noktası olan Bölgesel Planlama çalışmaları, bu çalışmaların koordinatör kuruluşu olan Kalkınma Ajansları ile tüm Türkiye geneline yayılmış durumdadır. Ulusal öncelik ve politikalarla uyumlu bir şekilde, yerel ve bölgesel kaynakların daha etkin kullanılarak Bölgesel Kalkınma dinamiklerinin harekete geçirilmesi amacıyla hazırlanmakta olan Bölge Planı çalışmaları, Bölgedeki tüm tarafların katkısı ile katılımcı bir şekilde devam etmektedir.

Bu amaçla, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteren Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlıklarına devam edilen TR63 Bölge Planı 2014-2023 çalışmaları kapsamında sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik Mevcut Durum Tespiti ve Analizi çalışmaları ile Bölge Planı metni taslak olarak tamamlanmıştır. 

Taslak metin çalışmaları;
• Bölgemizdeki tüm ilçelerde yapılan İlçe Çalıştayları
• Resmi yazışmalarla alınan kurum ve kuruluş görüşleri
• Anket uygulamaları
• Kalkınma Kurulu Toplantıları
• Yönetim Kurulu Toplantıları
• Kalkınma Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların görüş ve önerileri
• Sosyal ve ekonomik sektörlere yönelik istatistik verilerinin derlenmesi ve analizi
ana başlıkları ile yürütülmüş ve Ajans uzmanları tarafından yapılan Mevcut Durum Analizi sonuçları ile yapılan çalıştay, toplantı ve anketlere katılan yaklaşık 1.250 kişinin görüş ve önerileri doğrultusunda tamamlanmıştır.

Katılımcı bir anlayış ile hazırlanmakta olan Bölge Planı taslak metni;
• Bölgesel kalkınmaya en hızlı ve etkili katkının sağlanabileceği Enerji, Sanayi ve Tarım sektörlerini ele alan STRATEJİK GELİŞME EKSENLERİ,
• Halihazırda yeterince gelişmeyen ancak önemli ölçüde yatırım kapasitesi bulunan Lojistik ve Turizm sektörlerini ele alan POTANSİYEL GELİŞME EKSENLERİ,
• Bölgesel kalkınmaya yönelik olarak belirlenen gelişme eksenlerine altyapı desteği olarak kentsel altyapı ve sosyal altyapının iyileştirilmesini ele alan KENTSEL GELİŞME VE SOSYAL KALKINMA
bölümlerinden oluşturulmuştur.
وثائق 
13,2 Mb .pdf TR63 Bölge Planı (2014-2023) (Taslak) TR63 Bölge Planı (2014-2023) (Taslak)
4,19 Mb .pdf TR63 Bölge Planı (2014-2023) Analiz Çalışmaları (Taslak) TR63 Bölge Planı (2014-2023) Analiz Çalışmaları (Taslak)
31,2 Mb .pdf TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi (Taslak) TR63 Bölgesi Mevcut Durum Analizi (Taslak)
قائمة الطعام
» TR63 Regional Plan (2010-2013)
» TR63 Regional Plan 2014-2023 (Draft)
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Hatay Valiliği T.C. Kahramanmaraş Valiliği T.C. Osmaniye Valiliği T.C. Hatay Büyükşehir Belediyesi T.C. Kahramanmaras Büyükşehir Belediyesi T.C. Osmaniye Belediyesi T.C. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası T.C. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Osmaniye Ticaret Odası T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı - Invest in Turkey igeme.org.tr Eurada Avrupa İşletmeler Ağı Akdeniz
حقوق التأليف والنشر © 2013 جميع الحقوق محفوظة. T.R. شرق المتوسط وكالة تنمية